Решения на Втора задача

Към задачата

58 решения

Име Точки Изпълнение
Георги Христозов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 80 Коментари: 5
Ивайло Петров Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 98 Коментари: 3
Пламен Стоев Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 69 Коментари: 4
Борис Минев Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 80 Коментари: 3
Тони Ризов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 2
Здравко Стойчев Точки: 9 (3 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 7
Димо Станев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 2
Евгени Кунев Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 2
Иван Арабаджиев Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 8
Георги Бойваленков Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 102 Коментари: 2
Стефан Кънев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 1
Мартин Асенов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 150 Коментари: 2
Ростислав Георгиев Точки: 2 (2 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 85 Коментари: 1
Михаил Стойков Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 2
Марин Иванов Точки: 8 (2 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 136 Коментари: 6
Борис Русев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 1 Редове: 113 Коментари: 6
Велина Ташева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 6 Редове: 110 Коментари: 1
Генади Самоковаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 78 Коментари: 1
Деница Генчева Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 103 Коментари: 1
Николай Добромиров Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 106 Коментари: 2
Димитър Илиев Точки: 1 (-2 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 6 Редове: 75 Коментари: 3
Елена Иванова Точки: 5 (-1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 103 Коментари: 4
Георги Събев Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 72 Коментари: 1
Христо Банчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 11 Редове: 95 Коментари: 0
Ангел Лазаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 64 Коментари: 0
Ивайло Сачански Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 70 Коментари: 0
Веселин Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Мая Лекова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 4 Редове: 67 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Николай Константинов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 3 Редове: 114 Коментари: 0
Венета Денчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Николай Хубанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 83 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 7 Редове: 50 Коментари: 0
Теодор Николов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 6 Редове: 68 Коментари: 0
Славена Василева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 1
Александър Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Виктор Карагяуров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 68 Коментари: 0
Антоний Цветков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 80 Коментари: 0
Емилиян Янков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 68 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 99 Коментари: 0
Ростислав Градинаров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 3 Редове: 110 Коментари: 0
Петко Борджуков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Михаил Илиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 4 Редове: 60 Коментари: 0
Красимир Кирилов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 88 Коментари: 0
Георги Лозев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 105 Коментари: 0
Лъчезар Цанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 2 Редове: 98 Коментари: 0
Йоан Карадимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 78 Коментари: 4
Васил Гочев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 0 Редове: 93 Коментари: 0
Ивана Йовчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 50 Коментари: 0
Деян Камбуров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 134 Коментари: 0
Константин Добрев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 5 Редове: 109 Коментари: 0
Михаил Жеков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 0
Николай Беличев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 3 Редове: 71 Коментари: 0
Аксения Пенкова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 6 Редове: 84 Коментари: 3
Мария Гроздева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 44 Коментари: 0
Томислав Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 73 Коментари: 0
Румен Ангелов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 79 Коментари: 0
Виктор Хаджипопов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 12 Редове: 13 Коментари: 0