Решения на Трета задача

Към задачата

73 решения

Име Точки Изпълнение
Стефан Кънев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 308 Коментари: 3
Антоний Цветков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 55 Коментари: 4
Пламен Стоев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 228 Коментари: 2
Мартин Асенов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 367 Коментари: 0
Генади Самоковаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 267 Коментари: 2
Ивайло Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 247 Коментари: 0
Тони Ризов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 235 Коментари: 0
Веселин Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 292 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 334 Коментари: 0
Димо Станев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 270 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 286 Коментари: 0
Венета Денчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 283 Коментари: 0
Ивана Йовчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 188 Коментари: 1
Ангел Лазаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 204 Коментари: 0
Ростислав Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 231 Коментари: 0
Камен Китанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 213 Коментари: 0
Иван Арабаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 232 Коментари: 0
Марин Иванов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 395 Коментари: 12
Станимира Христова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 138 Коментари: 0
Георги Събев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 296 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 233 Коментари: 0
Михаил Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 237 Коментари: 0
Аксения Пенкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 374 Коментари: 0
Георги Бойваленков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 206 Коментари: 0
Димитър Илиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 138 Коментари: 0
Евгени Кунев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 227 Коментари: 0
Елена Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 247 Коментари: 0
Борис Минев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 211 Коментари: 0
Радина Петкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 79 Коментари: 0
Ростислав Градинаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 215 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 190 Коментари: 0
Атанас Иларионов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 17 Редове: 48 Коментари: 0
Теодор Николов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 9 Редове: 150 Коментари: 0
Николай Хубанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 267 Коментари: 0
Деница Генчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 300 Коментари: 0
Александър Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 172 Коментари: 0
Николай Беличев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 149 Коментари: 0
Мая Недялкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 170 Коментари: 0
Татяна Тотева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 23 Коментари: 0
Славена Василева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 254 Коментари: 0
Борис Русев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 310 Коментари: 0
Георги Лозев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 160 Коментари: 0
Николай Добромиров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 309 Коментари: 0
Георги Христозов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 288 Коментари: 0
Владимир Ценев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 10 Редове: 126 Коментари: 0
Мария Матева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 300 Коментари: 0
Мая Лекова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 219 Коментари: 0
Емилиян Янков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 16 Редове: 126 Коментари: 0
Здравко Стойчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 381 Коментари: 0
Николай Константинов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 252 Коментари: 0
Деян Камбуров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 246 Коментари: 0
Михаил Стойков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 226 Коментари: 0
Лъчезар Цанов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 169 Коментари: 3
Константин Добрев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 249 Коментари: 0
Михаил Илиев Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 17 Редове: 68 Коментари: 2
Георги Вацов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 187 Коментари: 0
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 1 Редове: 323 Коментари: 0
Томислав Дюлгеров Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 17 Редове: 96 Коментари: 0
Петко Борджуков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 16 Редове: 88 Коментари: 0
Ангел Миланов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 16 Редове: 89 Коментари: 0
Михаил Жеков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 43 Коментари: 0
Румен Ангелов Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 10 Редове: 154 Коментари: 0
Виктор Карагяуров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 160 Коментари: 0
Явор Лилянов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 96 Коментари: 0
Йоан Карадимов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 257 Коментари: 0
Диляна Тодорова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 244 Коментари: 0
Васил Гочев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 259 Коментари: 0
Красимир Кирилов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 0 Редове: 341 Коментари: 0
Виктор Хаджипопов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 62 Коментари: 0
Мария Гроздева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 8 Редове: 256 Коментари: 0
Ивайло Сачански Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 7 Редове: 164 Коментари: 0
Христо Банчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 3 Редове: 218 Коментари: 0
Велина Ташева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 19 Редове: 163 Коментари: 0