Решения на Четвърта задача

Към задачата

51 решения

Име Точки Изпълнение
Стефан Кънев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Петко Борджуков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 2
Ивайло Петров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Тони Ризов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 0
Венета Денчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0
Деян Камбуров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Георги Бойваленков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Елена Иванова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Георги Събев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Димитър Илиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Николай Добромиров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 0
Мартин Асенов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Николай Константинов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0
Ростислав Георгиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 57 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Евгени Кунев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 90 Коментари: 1
Димо Станев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 0
Ивайло Сачански Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
Веселин Николов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Михаил Стойков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Борис Минев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 0
Ростислав Градинаров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 0
Мария Гроздева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 28 Коментари: 0
Аксения Пенкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Борис Русев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Пламен Стоев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Нено Ганчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 0
Петър Костов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Мая Лекова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Михаил Петков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Георги Христозов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Славена Василева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Ивана Йовчева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Иван Арабаджиев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Константин Добрев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Красимир Кирилов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0
Велина Ташева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 24 Коментари: 0
Николай Хубанов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Здравко Стойчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Йоан Карадимов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 22 Коментари: 0
Николай Беличев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Васил Гочев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Мая Недялкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 25 Коментари: 0
Михаил Жеков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 0
Томислав Дюлгеров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 16 Коментари: 0
Диляна Тодорова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Татяна Тотева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 10 Коментари: 0
Христо Банчев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 15 Коментари: 0