Решение на Шеста задача от Велина Ташева

Обратно към всички решения

Към профила на Велина Ташева

Резултати

  • 6 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 6 точки общо
  • 18 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

module GameOfLife
class Board
include Enumerable
NEIGHBOURS = [[-1, 0], [1, 0], [-1, 1], [0, 1], [1, 1], [-1, -1], [0, -1], [1, -1]]
attr_accessor :population
def initialize(*alive_cells)
@population = alive_cells.uniq
end
def [](*indexes)
if indexes.count == 2
population.include? indexes
end
end
def next_generation
next_population = []
next_population += alive_cells
next_population += born_cells
Board.new *next_population
end
def each
population.each { |cell| yield cell }
end
private
def alive_cells
alive_cells = []
population.each do |cell|
alive_cells << cell if (2..3).include? number_of_neighbours_alive cell
end
alive_cells
end
def born_cells
all_neighbours = []
population.each do |cell|
NEIGHBOURS.each { |x, y| all_neighbours << [cell[0] + x, cell[1] + y] }
end
all_neighbours.group_by{ |c| c }.reject{ |k, g| g.length != 3 }.map{ |k, g| k }
end
def number_of_neighbours_alive(cell)
NEIGHBOURS.count { |x, y| population.include? [cell[0] + x, cell[1] + y] }
end
end
end

Лог от изпълнението

..................

Finished in 0.36612 seconds
18 examples, 0 failures

История (1 версия и 2 коментара)

Велина обнови решението на 18.12.2011 11:24 (преди над 8 години)

+module GameOfLife
+ class Board
+ include Enumerable
+
+ NEIGHBOURS = [[-1, 0], [1, 0], [-1, 1], [0, 1], [1, 1], [-1, -1], [0, -1], [1, -1]]
+
+ attr_accessor :population
+
+ def initialize(*alive_cells)
+ @population = alive_cells.uniq
+ end
+
+ def [](*indexes)
+ if indexes.count == 2
+ population.include? indexes
+ end
+ end
+
+ def next_generation
+ next_population = []
+ next_population += alive_cells
+ next_population += born_cells
+ Board.new *next_population
+ end
+
+ def each
+ population.each { |cell| yield cell }
+ end
+
+ private
+
+ def alive_cells
+ alive_cells = []
+ population.each do |cell|
+ alive_cells << cell if (2..3).include? number_of_neighbours_alive cell
+ end
+ alive_cells
+ end
+
+ def born_cells
+ all_neighbours = []
+ population.each do |cell|
+ NEIGHBOURS.each { |x, y| all_neighbours << [cell[0] + x, cell[1] + y] }
+ end
+ all_neighbours.group_by{ |c| c }.reject{ |k, g| g.length != 3 }.map{ |k, g| k }
+ end
+
+ def number_of_neighbours_alive(cell)
+ NEIGHBOURS.count { |x, y| population.include? [cell[0] + x, cell[1] + y] }
+ end
+ end
+end

Доста добро решение, браво! Някак си ми беше приятно да го прочета този код. Няколко дребни препоръки само:

  • Получаваш count наготово от Enumerable, не е нуждо да го дефинираш, особено ако не ти е критично важна скоростта.
  • Бих се опитал да рефакторирам/премахна cells_with_three_alive_neighbours, не ми е в тон с останалия код, който клони към прекрасен :)
  • Относно number_of_neighbours_alive, напрво връщай NEIGHBOURS.count do |x, y| ... end. Виж Enumerable#count за повече инфо.