Решение на Шеста задача от Дарина Нейчева

Обратно към всички решения

Към профила на Дарина Нейчева

Резултати

 • 6 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 6 точки общо
 • 17 успешни тест(а)
 • 1 неуспешни тест(а)

Код

# encoding: UTF-8
module GameOfLife
Board = Class.new do
def initialize *live
@live_cells, @next_gen, @dead_and_alive = [], [], []
@surrounding = [[-1,1], [0,1], [1,1], [-1, 0], [1,0], [-1,-1], [0,-1], [1,-1]]
live.each { |cell| init_dead_and_live(cell[0], cell[1]) }
@live_cells = @live_cells.uniq
end
def init_dead_and_live(x, y)
@live_cells << [x, y]
@surrounding.each { |surround| @dead_and_alive << [x + surround[0], y + surround[1]] }
@dead_and_alive = @dead_and_alive.uniq
end
def [](x,y)
cell = [x, y]
@live_cells.include?(cell)
end
def method_missing(name, *args, &block)
@live_cells.send(name, *args, &block)
end
def each
@live_cells.each { |coord| yield(coord[0], coord[1]) }
end
def alive(cell, live_neigbours)
@next_gen << cell if live_neigbours == 2 or live_neigbours == 3
end
def dead(cell, live_neigbours)
@next_gen << cell if live_neigbours == 3
end
def live_neighbour(x, y)
self[x, y] ? 1 : 0
end
def neighbours(x, y)
cnt = 0
@surrounding.each do |surround|
cnt = cnt + live_neighbour(x + surround[0], y + surround[1])
end
self[x,y] ? alive([x,y], cnt) : dead([x,y], cnt)
end
def next_generation
@dead_and_alive.each { |cell| neighbours(cell[0], cell[1]) }
Board.new *@next_gen.uniq
end
end
end

Лог от изпълнението

..F...............

Failures:

 1) GameOfLife::Board enumeration responds to each, map, count, etc.
   Failure/Error: board.should respond_to(enumerable_method)
    expected #<GameOfLife::Board:0x9e3f3d8 @dead_and_alive=[], @next_gen=[], @live_cells=[], @surrounding=[[-1, 1], [0, 1], [1, 1], [-1, 0], [1, 0], [-1, -1], [0, -1], [1, -1]]> to respond to :count
   # /tmp/d20111221-3114-rhftxt/spec.rb:19:in `block (4 levels) in <top (required)>'
   # /tmp/d20111221-3114-rhftxt/spec.rb:18:in `each'
   # /tmp/d20111221-3114-rhftxt/spec.rb:18:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 0.404 seconds
18 examples, 1 failure

Failed examples:

rspec /tmp/d20111221-3114-rhftxt/spec.rb:15 # GameOfLife::Board enumeration responds to each, map, count, etc.

История (1 версия и 1 коментар)

Дарина обнови решението на 18.12.2011 21:10 (преди над 8 години)

+# encoding: UTF-8
+
+module GameOfLife
+
+ Board = Class.new do
+ def initialize *live
+ @live_cells, @next_gen, @dead_and_alive = [], [], []
+ @surrounding = [[-1,1], [0,1], [1,1], [-1, 0], [1,0], [-1,-1], [0,-1], [1,-1]]
+ live.each { |cell| init_dead_and_live(cell[0], cell[1]) }
+ @live_cells = @live_cells.uniq
+ end
+
+ def init_dead_and_live(x, y)
+ @live_cells << [x, y]
+ @surrounding.each { |surround| @dead_and_alive << [x + surround[0], y + surround[1]] }
+ @dead_and_alive = @dead_and_alive.uniq
+ end
+
+ def [](x,y)
+ cell = [x, y]
+ @live_cells.include?(cell)
+ end
+
+ def method_missing(name, *args, &block)
+ @live_cells.send(name, *args, &block)
+ end
+
+ def each
+ @live_cells.each { |coord| yield(coord[0], coord[1]) }
+ end
+
+ def alive(cell, live_neigbours)
+ @next_gen << cell if live_neigbours == 2 or live_neigbours == 3
+ end
+
+ def dead(cell, live_neigbours)
+ @next_gen << cell if live_neigbours == 3
+ end
+
+ def live_neighbour(x, y)
+ self[x, y] ? 1 : 0
+ end
+
+ def neighbours(x, y)
+ cnt = 0
+ @surrounding.each do |surround|
+ cnt = cnt + live_neighbour(x + surround[0], y + surround[1])
+ end
+ self[x,y] ? alive([x,y], cnt) : dead([x,y], cnt)
+ end
+
+ def next_generation
+ @dead_and_alive.each { |cell| neighbours(cell[0], cell[1]) }
+ Board.new *@next_gen.uniq
+ end
+ end
+end

Ха, това решение ме изненада на няколко места. Бих искал да го обсъдим, намери ме някое междучасие и ми кажи "за решението на 6-та, с Class.new" :)

Бърза бележка: #!/usr/bin/env ruby е това, което трябва да ползваш като shebang), ако искаш да имаш такова нещо изобщо.