18. Ruby on Rails, част 3

18. Ruby on Rails, част 3

18. Ruby on Rails, част 3

3 януари 2012

Кратка ретроспекция

Какво ще правим днес?

Преди това

Автоматична администрация

Демонстрация

Да опитаме да добавим още функционалност в нашето просто Quizzes-приложение

Резултатът

Empower on Rails

Добре дошли в Rails!

Въпроси