Решения на Първа задача

Към задачата

70 решения

Име Точки Изпълнение
Стефан Кънев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 19 Коментари: 0
Ангел Лазаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 25 Коментари: 1
Генади Самоковаров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 3 Редове: 17 Коментари: 1
Георги Христозов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 23 Коментари: 3
Борис Русев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 26 Коментари: 1
Пламен Стоев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 3 Редове: 21 Коментари: 1
Иван Арабаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 35 Коментари: 1
Евгени Кунев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 27 Коментари: 1
Петко Борджуков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 21 Коментари: 1
Здравко Стойчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 1
Димо Станев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 1
Георги Бойваленков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 1
Михаил Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Кирил Владимиров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 20 Коментари: 0
Ростислав Георгиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Мартин Асенов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 53 Коментари: 4
Румен Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Тони Ризов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 3 Редове: 14 Коментари: 0
Станимира Христова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 17 Редове: 47 Коментари: 0
Красимир Кирилов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 0
Деница Генчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Димитър Илиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 72 Коментари: 0
Константин Добрев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Николай Беличев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Веселин Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 29 Коментари: 0
Диляна Тодорова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 26 Коментари: 1
Ивайло Сачански Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Мая Лекова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 26 Коментари: 0
Николай Константинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Валентина Динкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Николай Добромиров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 38 Коментари: 0
Мая Недялкова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 5 Редове: 39 Коментари: 0
Ивайло Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Атанас Иларионов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 33 Коментари: 0
Михаил Стойков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Славена Василева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Ростислав Градинаров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 17 Редове: 43 Коментари: 0
Виктор Карагяуров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Венета Денчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 30 Коментари: 0
Николай Хубанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 1
Васил Гочев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Георги Вацов Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 15 Редове: 22 Коментари: 0
Александър Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 4 Редове: 50 Коментари: 0
Аксения Пенкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 27 Коментари: 0
Йоан Карадимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 0
Ангел Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Мария Матева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 1 Редове: 54 Коментари: 0
Татяна Тотева Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 15 Редове: 39 Коментари: 0
Томислав Дюлгеров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Георги Лозев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Виктор Хаджипопов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 36 Коментари: 0
Ивана Йовчева Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 13 Редове: 37 Коментари: 0
Емилиян Янков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 3 Редове: 30 Коментари: 0
Борис Минев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 14 Коментари: 1
Марина Вучкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 17 Редове: 11 Коментари: 1
Мария Гроздева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 17 Редове: 34 Коментари: 6
Пенка Гунева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 17 Редове: 29 Коментари: 0
Явор Лилянов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 2 Редове: 76 Коментари: 0
Михаил Илиев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 8 Редове: 13 Коментари: 4
Велина Ташева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 29 Коментари: 1
Деян Камбуров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 30 Коментари: 0
Томислав Иванов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 17 Редове: 24 Коментари: 0
Христо Банчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 4 Редове: 37 Коментари: 0
Виктор Бечев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Владимир Ценев Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 12 Редове: 14 Коментари: 1