Решение на Пета задача от Стефан Кънев

Обратно към всички решения

Към профила на Стефан Кънев

Резултати

  • 0 точки от тестове
  • 0 бонус точки
  • 0 точки общо
  • 0 успешни тест(а)
  • 0 неуспешни тест(а)

Код

#

Лог от изпълнението

/tmp/d20111129-16859-18ayoa1/spec.rb:3:in `<top (required)>': uninitialized constant Object::Formatter (NameError)
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/configuration.rb:459:in `load'
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/configuration.rb:459:in `block in load_spec_files'
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/configuration.rb:459:in `map'
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/configuration.rb:459:in `load_spec_files'
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/command_line.rb:18:in `run'
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/runner.rb:80:in `run_in_process'
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/runner.rb:69:in `run'
	from /data/rails/evans/releases/20111128224832/vendor/bundle/ruby/1.9.1/gems/rspec-core-2.7.1/lib/rspec/core/runner.rb:10:in `block in autorun'

История (1 версия и 0 коментара)

Стефан обнови решението на 15.11.2011 10:30 (преди над 12 години)

+#