Решения на Пета задача

Към задачата

40 решения

Име Точки Изпълнение
Стефан Кънев Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 1 Коментари: 0
Димитър Илиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 29 Неуспешни тестове: 28 Редове: 195 Коментари: 4
Венета Денчева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 56 Неуспешни тестове: 1 Редове: 162 Коментари: 0
Камен Китанов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 56 Неуспешни тестове: 1 Редове: 191 Коментари: 0
Николай Стоицев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 42 Неуспешни тестове: 15 Редове: 113 Коментари: 0
Нено Ганчев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 56 Неуспешни тестове: 1 Редове: 420 Коментари: 0
Мария Матева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 37 Неуспешни тестове: 20 Редове: 148 Коментари: 1
Велина Ташева Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 52 Неуспешни тестове: 5 Редове: 151 Коментари: 0
Пламен Стоев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 0 Редове: 211 Коментари: 0
Тони Ризов Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 0 Редове: 195 Коментари: 0
Ивайло Петров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 0 Редове: 125 Коментари: 0
Михаил Петков Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 4 Неуспешни тестове: 53 Редове: 273 Коментари: 0
Димо Станев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 56 Неуспешни тестове: 1 Редове: 184 Коментари: 0
Теодор Николов Точки: 0 (-1 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 1
Иван Арабаджиев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 56 Неуспешни тестове: 1 Редове: 84 Коментари: 2
Константин Добрев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 55 Неуспешни тестове: 2 Редове: 419 Коментари: 0
Николай Беличев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 0 Редове: 123 Коментари: 0
Борис Минев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 55 Неуспешни тестове: 2 Редове: 147 Коментари: 0
Мая Недялкова Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 56 Неуспешни тестове: 1 Редове: 311 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 40 Неуспешни тестове: 17 Редове: 181 Коментари: 0
Георги Събев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 19 Неуспешни тестове: 38 Редове: 260 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 20 Неуспешни тестове: 37 Редове: 132 Коментари: 0
Ангел Лазаров Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 0 Редове: 192 Коментари: 0
Георги Христозов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 19 Редове: 212 Коментари: 0
Здравко Стойчев Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 57 Неуспешни тестове: 0 Редове: 194 Коментари: 0
Васил Гочев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 27 Неуспешни тестове: 30 Редове: 269 Коментари: 0
Мартин Асенов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 25 Неуспешни тестове: 32 Редове: 181 Коментари: 0
Славена Василева Точки: 8 (0 добавка) Успешни тестове: 54 Неуспешни тестове: 3 Редове: 155 Коментари: 0
Александър Маринов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 2 Неуспешни тестове: 55 Редове: 74 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 53 Неуспешни тестове: 4 Редове: 183 Коментари: 1
Николай Добромиров Точки: 7 (0 добавка) Успешни тестове: 49 Неуспешни тестове: 8 Редове: 155 Коментари: 0
Георги Бойваленков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 19 Редове: 177 Коментари: 0
Диляна Тодорова Точки: 1 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 48 Редове: 44 Коментари: 0
Михаил Илиев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 34 Неуспешни тестове: 23 Редове: 178 Коментари: 2
Мая Лекова Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 24 Неуспешни тестове: 33 Редове: 72 Коментари: 0
Йоан Карадимов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 42 Редове: 62 Коментари: 0
Антоний Цветков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 95 Коментари: 0
Михаил Жеков Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 111 Коментари: 0
Христо Банчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 19 Редове: 149 Коментари: 0
Деян Камбуров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 38 Неуспешни тестове: 19 Редове: 291 Коментари: 1