Решение на Пета задача от Диляна Тодорова

Обратно към всички решения

Към профила на Диляна Тодорова

Резултати

 • 1 точка от тестове
 • 0 бонус точки
 • 1 точка общо
 • 9 успешни тест(а)
 • 48 неуспешни тест(а)

Код

# encoding: UTF-8
class Formatter
attr_accessor :plain_text, :original_string
def initialize(markdown_string)
@plain_text = markdown_string
@original_string = markdown_string
end
def parse_paragraph
@plain_text.gsub(/(^.+\w.+\n?.+)/, '<p>\1</p>')
end
def parse_headers
@plain_text.gsub(/(^[#]{1,4})\s+(.+)/) do |m|
"</p><h#{$1.length}>#{$2}</h#{$1.length}><p>"
end
end
def parse_code
@plain_text.gsub(/(^(\s{4})+.+\;\n$)/) {"<pre><code>#{$2}<\pre><code>"}
end
def escape_characters
@plain_text.gsub( /&/, "&amp;" ).
gsub( /</, "&lt;" ).
gsub( />/, "&gt;" ).
gsub( /"/, "&quot;" )
end
def remove_empty_paragraph
@plain_text.gsub(/(<p>\s*<\/p>)/,'')
end
def to_html
@plain_text = escape_characters
@plain_text = parse_headers
@plain_text = parse_code
@plain_text = parse_paragraph
@plain_text = remove_empty_paragraph
end
def inspect
@original_string
end
end

Лог от изпълнението

.FF.FF.FF.FFFFFFFFFFFFFF.FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF..FFFFFF.F.F

Failures:

 1) Formatter paragraphs renders multiple paragraphs
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>First line.</p>\n\n<p>Second line.</p>\n\n<p>Third line.</p>"
      got: "<p>First line.</p>\n\n<p>Second line.</p>\n\n<p>Third line.</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:25:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 2) Formatter paragraphs renders multiline paragraps
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>First line.\nSecond line.\nThird line.</p>\n\n<p>Last line, of course.</p>"
      got: "<p>First line.\nSecond line.</p>\n<p>Third line.</p>\n\n<p>Last line, of course.</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,6 +1,6 @@
    <p>First line.
    -Second line.
    -Third line.</p>
    +Second line.</p>
    +<p>Third line.</p>
    
    <p>Last line, of course.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:45:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 3) Formatter paragraphs breaks paragraphs with block-level elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>First line.</p>\n<h1>Header...</h1>\n<p>Third line.</p>\n\n<p>Separate line</p>"
      got: "<p>First line.\n</p><h1>Header...</h1>\n<p>Third line.</p>\n\n<p>Separate line</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,5 +1,5 @@
    -<p>First line.</p>
    -<h1>Header...</h1>
    +<p>First line.
    +</p><h1>Header...</h1>
    <p>Third line.</p>
    
    <p>Separate line</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:69:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 4) Formatter paragraphs escapes special entities
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Cats &amp; Cash</p>\n\n<p>Cool, &lt;right&gt;?</p>"
      got: "<p>Cats &amp; Cash</p>\n\n<p>Cool, &lt;right&gt;?</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:85:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 5) Formatter headers renders tricky ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h2>Leading wsp</h2>"
      got: "<p>  ## Leading wsp</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:106:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 6) Formatter headers skips the malformed ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>###</p>"
      got: "<h3> </h3>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:114:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 7) Formatter code blocks renders simple blocks
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>This one is a simple code block</code></pre>"
      got: "<p>  This one is a simple code block</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:124:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 8) Formatter code blocks renders multiline blocks with empty lines
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>require 'gravity'\n\n# I'm flying! Just like in Python!</code></pre>"
      got: "<p>  require 'gravity'\n  </p>\n<p>  # I'm flying! Just like in Python!</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<pre><code>require 'gravity'
    -
    -# I'm flying! Just like in Python!</code></pre>
    +<p>  require 'gravity'
    +  </p>
    +<p>  # I'm flying! Just like in Python!</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:140:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 9) Formatter code blocks renders multiple ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>First code-block</code></pre>\n\n<pre><code>Second block of code</code></pre>"
      got: "<p>  First code-block</p>\n\n<p>  Second block of code</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<pre><code>First code-block</code></pre>
    +<p>  First code-block</p>
    
    -<pre><code>Second block of code</code></pre>
    +<p>  Second block of code</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:156:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 10) Formatter code blocks escapes special entities
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>quote = &quot;Simple &amp; efficient&quot;;</code></pre>"
      got: "<p>  quote = &quot;Simple &amp; efficient&quot;;</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:160:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 11) Formatter code blocks renders properly a longer example with tabs and Unicode
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>// \u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0431\u043B\u043E\u043A \u0441 \u043A\u043E\u0434.\n// \u0412 \u043D\u0435\u0433\u043E \u0432\u0441\u0435\u043A\u0438 \u0440\u0435\u0434, \u0434\u043E\u0440\u0438 \u043F\u0440\u0430\u0437\u043D\u0438\u0442\u0435, \u0435 \u043F\u0440\u0435\u0434\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430\u043D \u043E\u0442 \u0442\u043E\u0447\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430.\ninclude &lt;stdio.h&gt;\n\nint main(int, char**) {\n\t// Whitespace \u0441\u043B\u0435\u0434 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0434\u044A\u043B\u0436\u0438\u0442\u0435\u043B\u043D\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430 \u0432 \u043D\u0430\u0447\u0430\u043B\u043E\u0442\u043E, \u0441\u0435 \u0437\u0430\u043F\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0432\u0438\u043D\u0430\u0433\u0438.\n\treturn 42;\n}</code></pre>"
      got: "  // \u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0431\u043B\u043E\u043A \u0441 \u043A\u043E\u0434.\n  // \u0412 \u043D\u0435\u0433\u043E \u0432\u0441\u0435\u043A\u0438 \u0440\u0435\u0434, \u0434\u043E\u0440\u0438 \u043F\u0440\u0430\u0437\u043D\u0438\u0442\u0435, \u0435 \u043F\u0440\u0435\u0434\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430\u043D \u043E\u0442 \u0442\u043E\u0447\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430.\n<p>  include &lt;stdio.h&gt;\n  </p>\n<p>  int main(int, char**) {\n  \t// Whitespace \u0441\u043B\u0435\u0434 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0434\u044A\u043B\u0436\u0438\u0442\u0435\u043B\u043D\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430 \u0432 \u043D\u0430\u0447\u0430\u043B\u043E\u0442\u043E, \u0441\u0435 \u0437\u0430\u043F\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0432\u0438\u043D\u0430\u0433\u0438.</p>\n<p>  \treturn 42;\n  }</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,9 +1,9 @@
    -<pre><code>// Пример за блок с код.
    -// В него всеки ред, дори празните, е предшестван от точно четири интервала.
    -include &lt;stdio.h&gt;
    -
    -int main(int, char**) {
    -	// Whitespace след четирите задължителни интервала в началото, се запазва винаги.
    -	return 42;
    -}</code></pre>
    +  // Пример за блок с код.
    +  // В него всеки ред, дори празните, е предшестван от точно четири интервала.
    +<p>  include &lt;stdio.h&gt;
    +  </p>
    +<p>  int main(int, char**) {
    +  	// Whitespace след четирите задължителни интервала в началото, се запазва винаги.</p>
    +<p>  	return 42;
    +  }</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:186:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 12) Formatter code blocks renders properly with mixed content
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h1>This is a header</h1>\n\n<p>Some parahraphs here</p>\n\n<pre><code>Some clean code\nWhich is also beautiful\nAnd maybe also compiles!</code></pre>\n\n<p>More paragraphs there?</p>"
      got: "<h1>This is a header</h1>\n\n<p>Some parahraphs here</p>\n\n<p>  Some clean code\n  Which is also beautiful</p>\n<p>  And maybe also compiles!</p>\n\n<p>More paragraphs there?</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -2,9 +2,9 @@
    
    <p>Some parahraphs here</p>
    
    -<pre><code>Some clean code
    -Which is also beautiful
    -And maybe also compiles!</code></pre>
    +<p>  Some clean code
    +  Which is also beautiful</p>
    +<p>  And maybe also compiles!</p>
    
    <p>More paragraphs there?</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:214:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 13) Formatter blockquotes renders simple ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>Simple quote</p></blockquote>"
      got: "<p>&gt; Simple quote</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:220:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 14) Formatter blockquotes renders multiline ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>First line.\nSecond line.\nThird line.</p></blockquote>"
      got: "<p>&gt; First line.\n&gt; Second line.</p>\n<p>&gt; Third line.</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<blockquote><p>First line.
    -Second line.
    -Third line.</p></blockquote>
    +<p>&gt; First line.
    +&gt; Second line.</p>
    +<p>&gt; Third line.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:236:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 15) Formatter blockquotes renders multiple ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>First quote.</p></blockquote>\n\n<blockquote><p>Second quote.</p></blockquote>"
      got: "<p>&gt; First quote.</p>\n\n<p>&gt; Second quote.</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<blockquote><p>First quote.</p></blockquote>
    +<p>&gt; First quote.</p>
    
    -<blockquote><p>Second quote.</p></blockquote>
    +<p>&gt; Second quote.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:252:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 16) Formatter blockquotes renders multiline ones with multiple paragraphs
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>First quote.</p>\n\n<p>Second quote.</p></blockquote>"
      got: "<p>&gt; First quote.\n&gt; </p>\n<p>&gt; Second quote.</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<blockquote><p>First quote.</p>
    -
    -<p>Second quote.</p></blockquote>
    +<p>&gt; First quote.
    +&gt; </p>
    +<p>&gt; Second quote.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:268:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 17) Formatter blockquotes escapes special entities
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>Cuttin &amp; Pastin, w/o Quotin (&quot;)</p></blockquote>"
      got: "<p>&gt; Cuttin &amp; Pastin, w/o Quotin (&quot;)</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:272:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 18) Formatter links renders simple links
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p><a href=\"http://fmi.ruby.bg/\">Programming in Ruby</a></p>"
      got: "<p>[Programming in Ruby](http://fmi.ruby.bg/)</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:278:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 19) Formatter links renders properly Unicode ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>\u0412\u044A\u043F\u0440\u043E\u0441? <a href=\"http://google.com/\">\u0418\u043C\u0430 Google</a> \u0437\u0430 \u0442\u0430\u0437\u0438 \u0446\u0435\u043B.</p>"
      got: "<p>\u0412\u044A\u043F\u0440\u043E\u0441? [\u0418\u043C\u0430 Google](http://google.com/) \u0437\u0430 \u0442\u0430\u0437\u0438 \u0446\u0435\u043B.</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:282:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 20) Formatter links allows multiple links on a single line
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>We have <a href=\"some-url\">a first</a> and <a href=\"another-url\">Second</a>.</p>"
      got: "<p>We have [a first](some-url) and [Second](another-url).</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:286:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 21) Formatter links does not render them in code blocks
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>This one [is a link](in-a-code-block) - keep as-is.</code></pre>"
      got: "<p>  This one [is a link](in-a-code-block) - keep as-is.</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:299:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 22) Formatter links escapes special entities in the link description
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Also testing <a href=\"here\">special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b&gt;</a>.</p>"
      got: "<p>Also testing [special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b&gt;](here).</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:304:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 23) Formatter links escapes special entities in the link URL
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Or <a href=\"special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b&gt;\">what if</a> are in the URL, eh?</p>"
      got: "<p>Or [what if](special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b&gt;) are in the URL, eh?</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:309:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 24) Formatter lists renders simple unordered lists
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>\u0415\u0434\u043D\u043E.</li>\n <li>\u0414\u0440\u0443\u0433\u043E.</li>\n <li>\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...</li>\n</ul>"
      got: "* \u0415\u0434\u043D\u043E.\n* \u0414\u0440\u0443\u0433\u043E.\n* \u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,6 +1,4 @@
    -<ul>
    - <li>Едно.</li>
    - <li>Друго.</li>
    - <li>Трето...</li>
    -</ul>
    +* Едно.
    +* Друго.
    +* Трето...
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:330:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 25) Formatter lists renders simple ordered lists
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ol>\n <li>\u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.</li>\n <li>\u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.</li>\n <li>\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...</li>\n</ol>"
      got: "1. \u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.\n2. \u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.\n3. \u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,6 +1,4 @@
    -<ol>
    - <li>Първо.</li>
    - <li>Второ.</li>
    - <li>Трето...</li>
    -</ol>
    +1. Първо.
    +2. Второ.
    +3. Трето...
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:348:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 26) Formatter lists renders lists with a single item
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>Single item.</li>\n</ul>"
      got: "<p>* Single item.</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>Single item.</li>
    -</ul>
    +<p>* Single item.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:362:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 27) Formatter lists does not choke on malformed lists
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>1) \u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.\n2 \u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.\n3.\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E</p>\n<ol>\n <li>\u0427\u0435\u0442\u0432\u044A\u0440\u0442\u043E</li>\n</ol>"
      got: "1) \u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.\n2 \u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.\n3.\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E\n4. \u0427\u0435\u0442\u0432\u044A\u0440\u0442\u043E\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    
    @@ -1,7 +1,5 @@
    -<p>1) Първо.
    +1) Първо.
    2 Второ.
    -3.Трето</p>
    -<ol>
    - <li>Четвърто</li>
    -</ol>
    +3.Трето
    +4. Четвърто
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:394:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 28) Formatter lists escapes special entities in the list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>The &amp;&amp; and || are logical operators</li>\n <li>The `&quot;` symbol</li>\n</ul>"
      got: "<p>* The &amp;&amp; and || are logical operators\n* The `&quot;` symbol</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,5 +1,3 @@
    -<ul>
    - <li>The &amp;&amp; and || are logical operators</li>
    - <li>The `&quot;` symbol</li>
    -</ul>
    +<p>* The &amp;&amp; and || are logical operators
    +* The `&quot;` symbol</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:410:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 29) Formatter lists allows links in list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>A <a href=\" here \">simple link</a> or there?</li>\n</ul>"
      got: "<p>* A [simple link]( here ) or there?</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>A <a href=" here ">simple link</a> or there?</li>
    -</ul>
    +<p>* A [simple link]( here ) or there?</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:424:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 30) Formatter bold and italic text rendering works in paragraphs
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p><em>Simplest</em> case</p>"
      got: "<p>_Simplest_ case</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:434:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 31) Formatter bold and italic text rendering allows multiple ones per line
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some <em>more words here</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong>, okay?</p>"
      got: "<p>Some _more words here_ _to be_ **emphasized**, okay?</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:438:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 32) Formatter bold and italic text rendering works in headers
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h1><em>Simplest</em> case</h1>"
      got: "<h1>_Simplest_ case</h1>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:447:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 33) Formatter bold and italic text rendering works in blockquotes
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p><em>Simplest</em> case</p></blockquote>"
      got: "<p>&gt; _Simplest_ case</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:455:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 34) Formatter bold and italic text rendering does not render in code blocks
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>Some _more words_ _to be_ **emphasized**?</code></pre>"
      got: "<p>  Some _more words_ _to be_ **emphasized**?</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:459:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 35) Formatter bold and italic text rendering works in links
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some <a href=\"okay\"><em>more words here</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></a>?</p>"
      got: "<p>Some [_more words here_ _to be_ **emphasized**](okay)?</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:464:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 36) Formatter bold and italic text rendering works in list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>Some <em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></li>\n</ul>"
      got: "<p>* Some _more words_ _to be_ **emphasized**</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>Some <em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></li>
    -</ul>
    +<p>* Some _more words_ _to be_ **emphasized**</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:476:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 37) Formatter bold and italic text rendering works in links in list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>Some <a href=\"okay\"><em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></a>!</li>\n</ul>"
      got: "<p>* Some [_more words_ _to be_ **emphasized**](okay)!</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>Some <a href="okay"><em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></a>!</li>
    -</ul>
    +<p>* Some [_more words_ _to be_ **emphasized**](okay)!</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:487:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 38) Formatter bold and italic text rendering does not brake HTML entities inside it
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some <em>more &amp; words</em> <em>to be</em> <strong>&quot;emphasized&quot;</strong>!</p>"
      got: "<p>Some _more &amp; words_ _to be_ **&quot;emphasized&quot;**!</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:491:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 39) Formatter bold and italic text rendering does not allow parial overlapping
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some <em>more words **to be</em> emphasized**!</p>"
      got: "<p>Some _more words **to be_ emphasized**!</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:496:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 40) Formatter bold and italic text rendering allows simple nesting
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some <em>more words <strong>to be</strong> emphasized</em>!</p>"
      got: "<p>Some _more words **to be** emphasized_!</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:501:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 41) Formatter special entities escapes them in code blocks
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>brand = &quot;Black &amp; Decker&quot;!</code></pre>"
      got: "<p>  brand = &quot;Black &amp; Decker&quot;!</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:524:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 42) Formatter special entities escapes them in blockquotes
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>&quot;Black &amp; Decker&quot;!</p></blockquote>"
      got: "<p>&gt; &quot;Black &amp; Decker&quot;!</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:530:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 43) Formatter special entities escapes them in deeply-nested elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h2><em>&quot;Black &amp; Decker&quot;</em>!</h2>"
      got: "<h2>_&quot;Black &amp; Decker&quot;_!</h2>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:536:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 44) Formatter whitespace removes excess leading and trailing whitespace
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some txt</p>"
      got: "\n\n<p>Some txt</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,2 +1,4 @@
    +
    +
    <p>Some txt</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:547:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 45) Formatter whitespace ignores leading and trailing whitespace of lines whenever possible
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>A line here</p>"
      got: "<p>  A line here  </p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:555:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 46) Formatter whitespace does not touch trailing whitespace in code blocks
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>Simple code blk </code></pre>"
      got: "<p>  Simple code blk </p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:563:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 47) Formatter public interface implements #to_s
   Failure/Error: Formatter.new('Plain').to_s.should eq '<p>Plain</p>'
    
    expected: "<p>Plain</p>"
      got: "#<Formatter:0x95317c8>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:575:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 48) Formatter mixed, complex input renders properly
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h1>\u0426\u044F\u043B\u043E\u0441\u0442\u0435\u043D \u043F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440</h1>\n<p>\u0422\u0443\u043A \u0449\u0435 \u0434\u0435\u043C\u043E\u043D\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043C\u0435 \u043D\u0430\u043A\u0440\u0430\u0442\u043A\u043E \u0432\u044A\u0437\u043C\u043E\u0436\u043D\u043E\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0430 \u043D\u0430\u0448\u0438\u044F \u043F\u0440\u043E\u0441\u0442 Markdown-\u043F\u0440\u0435\u043E\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443\u0432\u0430\u0442\u0435\u043B.</p>\n\n<h2><em>\u0424\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F</em> \u043D\u0430 <a href=\"http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy\">Markdown</a></h2>\n\n<p>\u041A\u0440\u0430\u0442\u044A\u043A \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442 \u043E\u0442\u043D\u043E\u0441\u043D\u043E \u0444\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F\u0442\u0430 \u043D\u0430 Markdown:</p>\n<blockquote><p>Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.</p>\n\n<p>Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it\u2019s been marked up with tags or formatting instructions.</p></blockquote>\n<p>\u041F\u043E\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0438\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u043D\u0430\u043C\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0430 <a href=\"http://daringfireball.net/projects/markdown\">\u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 \u043D\u0430 <strong>Markdown</strong></a>.</p>\n\n<h2>\u041F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430</h2>\n\n<p>\u0421\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u043D\u0430 \u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432\u044A\u0432 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0430 Markdown \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E \u043F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430.</p>\n\n<p>\u0415\u0442\u043E \u043D\u044F\u043A\u043E\u0438 \u043E\u0442 \u0442\u044F\u0445:</p>\n<ul>\n <li>\u041B\u0435\u0441\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u043C \u0432 <em>\u0441\u0443\u0440\u043E\u0432</em> \u0432\u0438\u0434</li>\n <li>\u0411\u0435\u0437 &quot;\u0441\u043A\u0440\u0438\u0442\u0438&quot; \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u0449\u0438 \u0442\u0430\u0433\u043E\u0432\u0435 \u2014 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u0432\u0438 \u043D\u0438\u043A\u043E\u0433\u0430 \u043D\u0435 \u0441\u0435 \u0447\u0443\u043F\u0438</li>\n <li>\u0421\u043B\u0435\u0434 \u043E\u0431\u0440\u0430\u0431\u043E\u0442\u043A\u0430 \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0438\u0437\u0433\u043B\u0435\u0436\u0434\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0433\u043E \u0434\u043E\u0431\u0440\u0435</li>\n</ul>\n\n<h2>\u041F\u043E\u0434\u0434\u0440\u044A\u0436\u043A\u0430 \u0432 <em>Ruby</em></h2>\n\n<p>\u0412 <strong>Ruby</strong> \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E Gem-\u043E\u0432\u0435, \u043A\u043E\u0438\u0442\u043E \u043C\u043E\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0432\u0438 \u043F\u043E\u043C\u043E\u0433\u043D\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u043F\u0440\u0435\u0445\u0432\u044A\u0440\u043B\u044F\u0442\u0435 Markdown-\u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432 HTML-\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442.\n\u041A\u043E\u0434\u044A\u0442, \u043A\u043E\u0439\u0442\u043E \u0432\u0438\u0435 \u0441\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435, \u0441\u044A\u0449\u043E \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0432\u044A\u0440\u0448\u0438 \u0442\u043E\u0432\u0430 \u0434\u043E \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043D\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043F\u0435\u043D.</p>\n\n<p>\u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0443\u043F\u043E\u0442\u0440\u0435\u0431\u0430 \u043D\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0438\u044F \u043A\u043E\u0434:</p>\n\n<pre><code># \u041C\u043D\u043E\u0433\u043E \u043F\u0440\u043E\u0441\u0442\u043E\nformatter = Formatter.new &quot;## My Markdown&quot;\nputs formatter.to_html</code></pre>"
      got: "<h1>\u0426\u044F\u043B\u043E\u0441\u0442\u0435\u043D \u043F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440</h1><p>\n\u0422\u0443\u043A \u0449\u0435 \u0434\u0435\u043C\u043E\u043D\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043C\u0435 \u043D\u0430\u043A\u0440\u0430\u0442\u043A\u043E \u0432\u044A\u0437\u043C\u043E\u0436\u043D\u043E\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0430 \u043D\u0430\u0448\u0438\u044F \u043F\u0440\u043E\u0441\u0442 Markdown-\u043F\u0440\u0435\u043E\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443\u0432\u0430\u0442\u0435\u043B.</p>\n\n<h2>_\u0424\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F_ \u043D\u0430 [Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy)</h2>\n\n<p>\u041A\u0440\u0430\u0442\u044A\u043A \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442 \u043E\u0442\u043D\u043E\u0441\u043D\u043E \u0444\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F\u0442\u0430 \u043D\u0430 Markdown:\n&gt; Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.</p>\n<p>&gt; \n&gt; Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it\u2019s been marked up with tags or formatting instructions.</p>\n<p>\u041F\u043E\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0438\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u043D\u0430\u043C\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0430 [\u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 \u043D\u0430 **Markdown**](http://daringfireball.net/projects/markdown).</p>\n\n<h2>\u041F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430</h2>\n\n<p>\u0421\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u043D\u0430 \u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432\u044A\u0432 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0430 Markdown \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E \u043F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430.</p>\n\n\u0415\u0442\u043E \u043D\u044F\u043A\u043E\u0438 \u043E\u0442 \u0442\u044F\u0445:\n<p>* \u041B\u0435\u0441\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u043C \u0432 _\u0441\u0443\u0440\u043E\u0432_ \u0432\u0438\u0434\n* \u0411\u0435\u0437 &quot;\u0441\u043A\u0440\u0438\u0442\u0438&quot; \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u0449\u0438 \u0442\u0430\u0433\u043E\u0432\u0435 \u2014 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u0432\u0438 \u043D\u0438\u043A\u043E\u0433\u0430 \u043D\u0435 \u0441\u0435 \u0447\u0443\u043F\u0438</p>\n* \u0421\u043B\u0435\u0434 \u043E\u0431\u0440\u0430\u0431\u043E\u0442\u043A\u0430 \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0438\u0437\u0433\u043B\u0435\u0436\u0434\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0433\u043E \u0434\u043E\u0431\u0440\u0435\n\n<h2>\u041F\u043E\u0434\u0434\u0440\u044A\u0436\u043A\u0430 \u0432 _Ruby_</h2>\n\n<p>\u0412 **Ruby** \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E Gem-\u043E\u0432\u0435, \u043A\u043E\u0438\u0442\u043E \u043C\u043E\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0432\u0438 \u043F\u043E\u043C\u043E\u0433\u043D\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u043F\u0440\u0435\u0445\u0432\u044A\u0440\u043B\u044F\u0442\u0435 Markdown-\u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432 HTML-\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442.\n\u041A\u043E\u0434\u044A\u0442, \u043A\u043E\u0439\u0442\u043E \u0432\u0438\u0435 \u0441\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435, \u0441\u044A\u0449\u043E \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0432\u044A\u0440\u0448\u0438 \u0442\u043E\u0432\u0430 \u0434\u043E \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043D\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043F\u0435\u043D.</p>\n\n\u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0443\u043F\u043E\u0442\u0440\u0435\u0431\u0430 \u043D\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0438\u044F \u043A\u043E\u0434:\n\n  # \u041C\u043D\u043E\u0433\u043E \u043F\u0440\u043E\u0441\u0442\u043E\n<p>  formatter = Formatter.new &quot;## My Markdown&quot;\n  puts formatter.to_html</p>\n"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    
    
    
    
    
    
    
    
    @@ -1,33 +1,31 @@
    -<h1>Цялостен пример</h1>
    -<p>Тук ще демонстрираме накратко възможностите на нашия прост Markdown-преобразувател.</p>
    +<h1>Цялостен пример</h1><p>
    +Тук ще демонстрираме накратко възможностите на нашия прост Markdown-преобразувател.</p>
    
    -<h2><em>Философия</em> на <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy">Markdown</a></h2>
    +<h2>_Философия_ на [Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy)</h2>
    
    -<p>Кратък цитат относно философията на Markdown:</p>
    -<blockquote><p>Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.</p>
    +<p>Кратък цитат относно философията на Markdown:
    +&gt; Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.</p>
    +<p>&gt; 
    +&gt; Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it’s been marked up with tags or formatting instructions.</p>
    +<p>Повече информация може да намерите на [сайта на **Markdown**](http://daringfireball.net/projects/markdown).</p>
    
    -<p>Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it’s been marked up with tags or formatting instructions.</p></blockquote>
    -<p>Повече информация може да намерите на <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown">сайта на <strong>Markdown</strong></a>.</p>
    -
    <h2>Предимства</h2>
    
    <p>Създаването на съдържание във формата Markdown има множество предимства.</p>
    
    -<p>Ето някои от тях:</p>
    -<ul>
    - <li>Лесно четим в <em>суров</em> вид</li>
    - <li>Без &quot;скрити&quot; форматиращи тагове — форматирането ви никога не се чупи</li>
    - <li>След обработка може да изглежда много добре</li>
    -</ul>
    +Ето някои от тях:
    +<p>* Лесно четим в _суров_ вид
    +* Без &quot;скрити&quot; форматиращи тагове — форматирането ви никога не се чупи</p>
    +* След обработка може да изглежда много добре
    
    -<h2>Поддръжка в <em>Ruby</em></h2>
    +<h2>Поддръжка в _Ruby_</h2>
    
    -<p>В <strong>Ruby</strong> има множество Gem-ове, които могат да ви помогнат за да прехвърляте Markdown-съдържание в HTML-формат.
    +<p>В **Ruby** има множество Gem-ове, които могат да ви помогнат за да прехвърляте Markdown-съдържание в HTML-формат.
    Кодът, който вие създавате, също може да върши това до известна степен.</p>
    
    -<p>Пример за употреба на вашия код:</p>
    +Пример за употреба на вашия код:
    
    -<pre><code># Много просто
    -formatter = Formatter.new &quot;## My Markdown&quot;
    -puts formatter.to_html</code></pre>
    +  # Много просто
    +<p>  formatter = Formatter.new &quot;## My Markdown&quot;
    +  puts formatter.to_html</p>
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:655:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 0.61136 seconds
57 examples, 48 failures

Failed examples:

rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:9 # Formatter paragraphs renders multiple paragraphs
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:28 # Formatter paragraphs renders multiline paragraps
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:52 # Formatter paragraphs breaks paragraphs with block-level elements
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:72 # Formatter paragraphs escapes special entities
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:99 # Formatter headers renders tricky ones
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:109 # Formatter headers skips the malformed ones
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:123 # Formatter code blocks renders simple blocks
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:127 # Formatter code blocks renders multiline blocks with empty lines
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:143 # Formatter code blocks renders multiple ones
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:159 # Formatter code blocks escapes special entities
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:163 # Formatter code blocks renders properly a longer example with tabs and Unicode
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:189 # Formatter code blocks renders properly with mixed content
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:219 # Formatter blockquotes renders simple ones
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:223 # Formatter blockquotes renders multiline ones
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:239 # Formatter blockquotes renders multiple ones
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:255 # Formatter blockquotes renders multiline ones with multiple paragraphs
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:271 # Formatter blockquotes escapes special entities
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:277 # Formatter links renders simple links
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:281 # Formatter links renders properly Unicode ones
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:285 # Formatter links allows multiple links on a single line
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:298 # Formatter links does not render them in code blocks
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:303 # Formatter links escapes special entities in the link description
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:308 # Formatter links escapes special entities in the link URL
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:315 # Formatter lists renders simple unordered lists
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:333 # Formatter lists renders simple ordered lists
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:351 # Formatter lists renders lists with a single item
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:377 # Formatter lists does not choke on malformed lists
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:397 # Formatter lists escapes special entities in the list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:413 # Formatter lists allows links in list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:429 # Formatter bold and italic text rendering works in paragraphs
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:437 # Formatter bold and italic text rendering allows multiple ones per line
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:442 # Formatter bold and italic text rendering works in headers
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:450 # Formatter bold and italic text rendering works in blockquotes
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:458 # Formatter bold and italic text rendering does not render in code blocks
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:463 # Formatter bold and italic text rendering works in links
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:468 # Formatter bold and italic text rendering works in list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:479 # Formatter bold and italic text rendering works in links in list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:490 # Formatter bold and italic text rendering does not brake HTML entities inside it
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:495 # Formatter bold and italic text rendering does not allow parial overlapping
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:500 # Formatter bold and italic text rendering allows simple nesting
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:521 # Formatter special entities escapes them in code blocks
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:527 # Formatter special entities escapes them in blockquotes
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:533 # Formatter special entities escapes them in deeply-nested elements
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:541 # Formatter whitespace removes excess leading and trailing whitespace
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:550 # Formatter whitespace ignores leading and trailing whitespace of lines whenever possible
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:558 # Formatter whitespace does not touch trailing whitespace in code blocks
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:573 # Formatter public interface implements #to_s
rspec /tmp/d20111129-16859-t2bvou/spec.rb:586 # Formatter mixed, complex input renders properly

История (1 версия и 0 коментара)

Диляна обнови решението на 23.11.2011 22:58 (преди над 12 години)

+# encoding: UTF-8
+class Formatter
+ attr_accessor :plain_text, :original_string
+ def initialize(markdown_string)
+ @plain_text = markdown_string
+ @original_string = markdown_string
+ end
+
+ def parse_paragraph
+ @plain_text.gsub(/(^.+\w.+\n?.+)/, '<p>\1</p>')
+ end
+
+ def parse_headers
+ @plain_text.gsub(/(^[#]{1,4})\s+(.+)/) do |m|
+ "</p><h#{$1.length}>#{$2}</h#{$1.length}><p>"
+ end
+ end
+ def parse_code
+ @plain_text.gsub(/(^(\s{4})+.+\;\n$)/) {"<pre><code>#{$2}<\pre><code>"}
+ end
+
+ def escape_characters
+ @plain_text.gsub( /&/, "&amp;" ).
+ gsub( /</, "&lt;" ).
+ gsub( />/, "&gt;" ).
+ gsub( /"/, "&quot;" )
+ end
+
+ def remove_empty_paragraph
+ @plain_text.gsub(/(<p>\s*<\/p>)/,'')
+ end
+
+ def to_html
+ @plain_text = escape_characters
+ @plain_text = parse_headers
+ @plain_text = parse_code
+ @plain_text = parse_paragraph
+ @plain_text = remove_empty_paragraph
+ end
+
+ def inspect
+ @original_string
+ end
+end