Решение на Пета задача от Мая Лекова

Обратно към всички решения

Към профила на Мая Лекова

Резултати

 • 3 точки от тестове
 • 0 бонус точки
 • 3 точки общо
 • 24 успешни тест(а)
 • 33 неуспешни тест(а)

Код

class Formatter
def initialize(raw)
@raw = raw
end
def to_html
@raw.split("\n\n").map do |p|
parse_line p
end.inject do |p1, p2|
p1 + "\n\n" + p2
end
end
def parse_line(text)
case text
when /^#+\s+(.*)$/u then to_header text
when /^ (.*)$/u then to_code text
else to_p text
end
end
def special(text)
text = text.gsub('&', '&amp;').gsub('<', '&lt;').gsub('<', '&lt;')
text = text.gsub("\"", '&quot;')
text = style(text)
end
def style(text)
if text
while text.match /_(.+?)_/
text = text.sub(/_(.+?)_/, "<em>" + $1 + "</em>")
end
while text.match /\*\*(.+?)\*\*/
text = text.sub(/\*\*(.+?)\*\*/, "<strong>" + $1 + "</strong>")
end
end
text
end
def to_code(text)
"<pre><code>" + (text.split("\n").map do |l|
l.gsub(" ", "")
end.inject do |l1, l2|
l1 + "\n" + l2
end) + "</code></pre>"
end
def to_p(text)
if not text
return text
end
'<p>' + special(text.strip) + '</p>'
end
def to_header(text)
case text
when /^#\s+(.+)$/u then '<h1>' + special($1) + '</h1>'
when /^##\s+(.+)$/u then '<h2>' + special($1) + '</h2>'
when /^###\s+(.+)$/u then '<h3>' + special($1) + '</h3>'
when /^####\s+(.+)$/u then '<h4>' + special($1) + '</h4>'
else to_p text
end
end
def to_s
to_html
end
def inspect
@raw
end
end

Лог от изпълнението

...FFF.FF....FF.FFFFFFFF..FFFFFFFF...F.FFF.F...FF.FF....F

Failures:

 1) Formatter paragraphs does not render empty paragraphs
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: ""
      got: nil
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:49:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 2) Formatter paragraphs breaks paragraphs with block-level elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>First line.</p>\n<h1>Header...</h1>\n<p>Third line.</p>\n\n<p>Separate line</p>"
      got: "<h1>Header...</h1>\n\n<p>Separate line</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    
    @@ -1,6 +1,4 @@
    -<p>First line.</p>
    <h1>Header...</h1>
    -<p>Third line.</p>
    
    <p>Separate line</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:69:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 3) Formatter paragraphs escapes special entities
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Cats &amp; Cash</p>\n\n<p>Cool, &lt;right&gt;?</p>"
      got: "<p>Cats &amp; Cash</p>\n\n<p>Cool, &lt;right>?</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,4 @@
    <p>Cats &amp; Cash</p>
    
    -<p>Cool, &lt;right&gt;?</p>
    +<p>Cool, &lt;right>?</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:85:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 4) Formatter headers renders tricky ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h2>Leading wsp</h2>"
      got: "<p>## Leading wsp</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:106:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 5) Formatter headers skips the malformed ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>###</p>"
      got: "<h3> </h3>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:114:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 6) Formatter code blocks escapes special entities
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>quote = &quot;Simple &amp; efficient&quot;;</code></pre>"
      got: "<pre><code>quote = \"Simple & efficient\";</code></pre>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:160:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 7) Formatter code blocks renders properly a longer example with tabs and Unicode
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>// \u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0431\u043B\u043E\u043A \u0441 \u043A\u043E\u0434.\n// \u0412 \u043D\u0435\u0433\u043E \u0432\u0441\u0435\u043A\u0438 \u0440\u0435\u0434, \u0434\u043E\u0440\u0438 \u043F\u0440\u0430\u0437\u043D\u0438\u0442\u0435, \u0435 \u043F\u0440\u0435\u0434\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430\u043D \u043E\u0442 \u0442\u043E\u0447\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430.\ninclude &lt;stdio.h&gt;\n\nint main(int, char**) {\n\t// Whitespace \u0441\u043B\u0435\u0434 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0434\u044A\u043B\u0436\u0438\u0442\u0435\u043B\u043D\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430 \u0432 \u043D\u0430\u0447\u0430\u043B\u043E\u0442\u043E, \u0441\u0435 \u0437\u0430\u043F\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0432\u0438\u043D\u0430\u0433\u0438.\n\treturn 42;\n}</code></pre>"
      got: "<pre><code>// \u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0431\u043B\u043E\u043A \u0441 \u043A\u043E\u0434.\n// \u0412 \u043D\u0435\u0433\u043E \u0432\u0441\u0435\u043A\u0438 \u0440\u0435\u0434, \u0434\u043E\u0440\u0438 \u043F\u0440\u0430\u0437\u043D\u0438\u0442\u0435, \u0435 \u043F\u0440\u0435\u0434\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430\u043D \u043E\u0442 \u0442\u043E\u0447\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430.\ninclude <stdio.h>\n\nint main(int, char**) {\n\t// Whitespace \u0441\u043B\u0435\u0434 \u0447\u0435\u0442\u0438\u0440\u0438\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0434\u044A\u043B\u0436\u0438\u0442\u0435\u043B\u043D\u0438 \u0438\u043D\u0442\u0435\u0440\u0432\u0430\u043B\u0430 \u0432 \u043D\u0430\u0447\u0430\u043B\u043E\u0442\u043E, \u0441\u0435 \u0437\u0430\u043F\u0430\u0437\u0432\u0430 \u0432\u0438\u043D\u0430\u0433\u0438.\n\treturn 42;\n}</code></pre>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,6 +1,6 @@
    <pre><code>// Пример за блок с код.
    // В него всеки ред, дори празните, е предшестван от точно четири интервала.
    -include &lt;stdio.h&gt;
    +include <stdio.h>
    
    int main(int, char**) {
    	// Whitespace след четирите задължителни интервала в началото, се запазва винаги.
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:186:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 8) Formatter blockquotes renders simple ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>Simple quote</p></blockquote>"
      got: "<p>> Simple quote</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:220:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 9) Formatter blockquotes renders multiline ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>First line.\nSecond line.\nThird line.</p></blockquote>"
      got: "<p>> First line.\n> Second line.\n> Third line.</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<blockquote><p>First line.
    -Second line.
    -Third line.</p></blockquote>
    +<p>> First line.
    +> Second line.
    +> Third line.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:236:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 10) Formatter blockquotes renders multiple ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>First quote.</p></blockquote>\n\n<blockquote><p>Second quote.</p></blockquote>"
      got: "<p>> First quote.</p>\n\n<p>> Second quote.</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<blockquote><p>First quote.</p></blockquote>
    +<p>> First quote.</p>
    
    -<blockquote><p>Second quote.</p></blockquote>
    +<p>> Second quote.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:252:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 11) Formatter blockquotes renders multiline ones with multiple paragraphs
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>First quote.</p>\n\n<p>Second quote.</p></blockquote>"
      got: "<p>> First quote.\n> \n> Second quote.</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,4 @@
    -<blockquote><p>First quote.</p>
    -
    -<p>Second quote.</p></blockquote>
    +<p>> First quote.
    +> 
    +> Second quote.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:268:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 12) Formatter blockquotes escapes special entities
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>Cuttin &amp; Pastin, w/o Quotin (&quot;)</p></blockquote>"
      got: "<p>> Cuttin &amp; Pastin, w/o Quotin (&quot;)</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:272:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 13) Formatter links renders simple links
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p><a href=\"http://fmi.ruby.bg/\">Programming in Ruby</a></p>"
      got: "<p>[Programming in Ruby](http://fmi.ruby.bg/)</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:278:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 14) Formatter links renders properly Unicode ones
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>\u0412\u044A\u043F\u0440\u043E\u0441? <a href=\"http://google.com/\">\u0418\u043C\u0430 Google</a> \u0437\u0430 \u0442\u0430\u0437\u0438 \u0446\u0435\u043B.</p>"
      got: "<p>\u0412\u044A\u043F\u0440\u043E\u0441? [\u0418\u043C\u0430 Google](http://google.com/) \u0437\u0430 \u0442\u0430\u0437\u0438 \u0446\u0435\u043B.</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:282:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 15) Formatter links allows multiple links on a single line
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>We have <a href=\"some-url\">a first</a> and <a href=\"another-url\">Second</a>.</p>"
      got: "<p>We have [a first](some-url) and [Second](another-url).</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:286:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 16) Formatter links escapes special entities in the link description
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Also testing <a href=\"here\">special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b&gt;</a>.</p>"
      got: "<p>Also testing [special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b>](here).</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:304:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 17) Formatter links escapes special entities in the link URL
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Or <a href=\"special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b&gt;\">what if</a> are in the URL, eh?</p>"
      got: "<p>Or [what if](special &amp; &quot;entities&quot; &lt;b>) are in the URL, eh?</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:309:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 18) Formatter lists renders simple unordered lists
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>\u0415\u0434\u043D\u043E.</li>\n <li>\u0414\u0440\u0443\u0433\u043E.</li>\n <li>\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...</li>\n</ul>"
      got: "<p>* \u0415\u0434\u043D\u043E.\n* \u0414\u0440\u0443\u0433\u043E.\n* \u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,6 +1,4 @@
    -<ul>
    - <li>Едно.</li>
    - <li>Друго.</li>
    - <li>Трето...</li>
    -</ul>
    +<p>* Едно.
    +* Друго.
    +* Трето...</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:330:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 19) Formatter lists renders simple ordered lists
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ol>\n <li>\u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.</li>\n <li>\u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.</li>\n <li>\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...</li>\n</ol>"
      got: "<p>1. \u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.\n2. \u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.\n3. \u0422\u0440\u0435\u0442\u043E...</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,6 +1,4 @@
    -<ol>
    - <li>Първо.</li>
    - <li>Второ.</li>
    - <li>Трето...</li>
    -</ol>
    +<p>1. Първо.
    +2. Второ.
    +3. Трето...</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:348:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 20) Formatter lists renders lists with a single item
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>Single item.</li>\n</ul>"
      got: "<p>* Single item.</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>Single item.</li>
    -</ul>
    +<p>* Single item.</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:362:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 21) Formatter lists does not choke on malformed lists
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>1) \u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.\n2 \u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.\n3.\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E</p>\n<ol>\n <li>\u0427\u0435\u0442\u0432\u044A\u0440\u0442\u043E</li>\n</ol>"
      got: "<p>1) \u041F\u044A\u0440\u0432\u043E.\n2 \u0412\u0442\u043E\u0440\u043E.\n3.\u0422\u0440\u0435\u0442\u043E\n4. \u0427\u0435\u0442\u0432\u044A\u0440\u0442\u043E</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,7 +1,5 @@
    <p>1) Първо.
    2 Второ.
    -3.Трето</p>
    -<ol>
    - <li>Четвърто</li>
    -</ol>
    +3.Трето
    +4. Четвърто</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:394:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 22) Formatter lists escapes special entities in the list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>The &amp;&amp; and || are logical operators</li>\n <li>The `&quot;` symbol</li>\n</ul>"
      got: "<p>* The &amp;&amp; and || are logical operators\n* The `&quot;` symbol</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,5 +1,3 @@
    -<ul>
    - <li>The &amp;&amp; and || are logical operators</li>
    - <li>The `&quot;` symbol</li>
    -</ul>
    +<p>* The &amp;&amp; and || are logical operators
    +* The `&quot;` symbol</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:410:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 23) Formatter lists allows links in list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>A <a href=\" here \">simple link</a> or there?</li>\n</ul>"
      got: "<p>* A [simple link]( here ) or there?</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>A <a href=" here ">simple link</a> or there?</li>
    -</ul>
    +<p>* A [simple link]( here ) or there?</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:424:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 24) Formatter bold and italic text rendering works in blockquotes
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p><em>Simplest</em> case</p></blockquote>"
      got: "<p>> <em>Simplest</em> case</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:455:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 25) Formatter bold and italic text rendering works in links
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some <a href=\"okay\"><em>more words here</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></a>?</p>"
      got: "<p>Some [<em>more words here</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong>](okay)?</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:464:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 26) Formatter bold and italic text rendering works in list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>Some <em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></li>\n</ul>"
      got: "<p>* Some <em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>Some <em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></li>
    -</ul>
    +<p>* Some <em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:476:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 27) Formatter bold and italic text rendering works in links in list elements
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<ul>\n <li>Some <a href=\"okay\"><em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></a>!</li>\n</ul>"
      got: "<p>* Some [<em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong>](okay)!</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,4 +1,2 @@
    -<ul>
    - <li>Some <a href="okay"><em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong></a>!</li>
    -</ul>
    +<p>* Some [<em>more words</em> <em>to be</em> <strong>emphasized</strong>](okay)!</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:487:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 28) Formatter bold and italic text rendering does not allow parial overlapping
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some <em>more words **to be</em> emphasized**!</p>"
      got: "<p>Some <em>more words <strong>to be</em> emphasized</strong>!</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:496:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 29) Formatter special entities escapes them in code blocks
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<pre><code>brand = &quot;Black &amp; Decker&quot;!</code></pre>"
      got: "<pre><code>brand = \"Black & Decker\"!</code></pre>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:524:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 30) Formatter special entities escapes them in blockquotes
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<blockquote><p>&quot;Black &amp; Decker&quot;!</p></blockquote>"
      got: "<p>> &quot;Black &amp; Decker&quot;!</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:530:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 31) Formatter whitespace removes excess leading and trailing whitespace
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<p>Some txt</p>"
      got: "<p></p>\n\n<p>Some txt</p>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    @@ -1,2 +1,4 @@
    +<p></p>
    +
    <p>Some txt</p>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:547:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 32) Formatter whitespace ignores leading and trailing whitespace of lines whenever possible
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h1>Test with a header</h1>"
      got: "<p>#  Test with a header</p>"
    
    (compared using ==)
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:665:in `block in expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `each'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:664:in `expect_transformations'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:555:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

 33) Formatter mixed, complex input renders properly
   Failure/Error: Formatter.new(plain).to_html.should eq formatted.strip
    
    expected: "<h1>\u0426\u044F\u043B\u043E\u0441\u0442\u0435\u043D \u043F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440</h1>\n<p>\u0422\u0443\u043A \u0449\u0435 \u0434\u0435\u043C\u043E\u043D\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0430\u043C\u0435 \u043D\u0430\u043A\u0440\u0430\u0442\u043A\u043E \u0432\u044A\u0437\u043C\u043E\u0436\u043D\u043E\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0430 \u043D\u0430\u0448\u0438\u044F \u043F\u0440\u043E\u0441\u0442 Markdown-\u043F\u0440\u0435\u043E\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443\u0432\u0430\u0442\u0435\u043B.</p>\n\n<h2><em>\u0424\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F</em> \u043D\u0430 <a href=\"http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy\">Markdown</a></h2>\n\n<p>\u041A\u0440\u0430\u0442\u044A\u043A \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442 \u043E\u0442\u043D\u043E\u0441\u043D\u043E \u0444\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F\u0442\u0430 \u043D\u0430 Markdown:</p>\n<blockquote><p>Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.</p>\n\n<p>Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it\u2019s been marked up with tags or formatting instructions.</p></blockquote>\n<p>\u041F\u043E\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0438\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u043D\u0430\u043C\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0430 <a href=\"http://daringfireball.net/projects/markdown\">\u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 \u043D\u0430 <strong>Markdown</strong></a>.</p>\n\n<h2>\u041F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430</h2>\n\n<p>\u0421\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u043D\u0430 \u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432\u044A\u0432 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0430 Markdown \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E \u043F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430.</p>\n\n<p>\u0415\u0442\u043E \u043D\u044F\u043A\u043E\u0438 \u043E\u0442 \u0442\u044F\u0445:</p>\n<ul>\n <li>\u041B\u0435\u0441\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u043C \u0432 <em>\u0441\u0443\u0440\u043E\u0432</em> \u0432\u0438\u0434</li>\n <li>\u0411\u0435\u0437 &quot;\u0441\u043A\u0440\u0438\u0442\u0438&quot; \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u0449\u0438 \u0442\u0430\u0433\u043E\u0432\u0435 \u2014 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u0432\u0438 \u043D\u0438\u043A\u043E\u0433\u0430 \u043D\u0435 \u0441\u0435 \u0447\u0443\u043F\u0438</li>\n <li>\u0421\u043B\u0435\u0434 \u043E\u0431\u0440\u0430\u0431\u043E\u0442\u043A\u0430 \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0438\u0437\u0433\u043B\u0435\u0436\u0434\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0433\u043E \u0434\u043E\u0431\u0440\u0435</li>\n</ul>\n\n<h2>\u041F\u043E\u0434\u0434\u0440\u044A\u0436\u043A\u0430 \u0432 <em>Ruby</em></h2>\n\n<p>\u0412 <strong>Ruby</strong> \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E Gem-\u043E\u0432\u0435, \u043A\u043E\u0438\u0442\u043E \u043C\u043E\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0432\u0438 \u043F\u043E\u043C\u043E\u0433\u043D\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u043F\u0440\u0435\u0445\u0432\u044A\u0440\u043B\u044F\u0442\u0435 Markdown-\u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432 HTML-\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442.\n\u041A\u043E\u0434\u044A\u0442, \u043A\u043E\u0439\u0442\u043E \u0432\u0438\u0435 \u0441\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435, \u0441\u044A\u0449\u043E \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0432\u044A\u0440\u0448\u0438 \u0442\u043E\u0432\u0430 \u0434\u043E \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043D\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043F\u0435\u043D.</p>\n\n<p>\u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0443\u043F\u043E\u0442\u0440\u0435\u0431\u0430 \u043D\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0438\u044F \u043A\u043E\u0434:</p>\n\n<pre><code># \u041C\u043D\u043E\u0433\u043E \u043F\u0440\u043E\u0441\u0442\u043E\nformatter = Formatter.new &quot;## My Markdown&quot;\nputs formatter.to_html</code></pre>"
      got: "<h1>\u0426\u044F\u043B\u043E\u0441\u0442\u0435\u043D \u043F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440</h1>\n\n<h2><em>\u0424\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F</em> \u043D\u0430 [Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy)</h2>\n\n<p>\u041A\u0440\u0430\u0442\u044A\u043A \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442 \u043E\u0442\u043D\u043E\u0441\u043D\u043E \u0444\u0438\u043B\u043E\u0441\u043E\u0444\u0438\u044F\u0442\u0430 \u043D\u0430 Markdown:\n> Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.\n> \n> Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it\u2019s been marked up with tags or formatting instructions.\n\u041F\u043E\u0432\u0435\u0447\u0435 \u0438\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u043D\u0430\u043C\u0435\u0440\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0430 [\u0441\u0430\u0439\u0442\u0430 \u043D\u0430 <strong>Markdown</strong>](http://daringfireball.net/projects/markdown).</p>\n\n<h2>\u041F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430</h2>\n\n<p>\u0421\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u043D\u0430 \u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432\u044A\u0432 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0430 Markdown \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E \u043F\u0440\u0435\u0434\u0438\u043C\u0441\u0442\u0432\u0430.</p>\n\n<p>\u0415\u0442\u043E \u043D\u044F\u043A\u043E\u0438 \u043E\u0442 \u0442\u044F\u0445:\n* \u041B\u0435\u0441\u043D\u043E \u0447\u0435\u0442\u0438\u043C \u0432 <em>\u0441\u0443\u0440\u043E\u0432</em> \u0432\u0438\u0434\n* \u0411\u0435\u0437 &quot;\u0441\u043A\u0440\u0438\u0442\u0438&quot; \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u0449\u0438 \u0442\u0430\u0433\u043E\u0432\u0435 \u2014 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043D\u0435\u0442\u043E \u0432\u0438 \u043D\u0438\u043A\u043E\u0433\u0430 \u043D\u0435 \u0441\u0435 \u0447\u0443\u043F\u0438\n* \u0421\u043B\u0435\u0434 \u043E\u0431\u0440\u0430\u0431\u043E\u0442\u043A\u0430 \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0438\u0437\u0433\u043B\u0435\u0436\u0434\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0433\u043E \u0434\u043E\u0431\u0440\u0435</p>\n\n<h2>\u041F\u043E\u0434\u0434\u0440\u044A\u0436\u043A\u0430 \u0432 <em>Ruby</em></h2>\n\n<p>\u0412 <strong>Ruby</strong> \u0438\u043C\u0430 \u043C\u043D\u043E\u0436\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E Gem-\u043E\u0432\u0435, \u043A\u043E\u0438\u0442\u043E \u043C\u043E\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0432\u0438 \u043F\u043E\u043C\u043E\u0433\u043D\u0430\u0442 \u0437\u0430 \u0434\u0430 \u043F\u0440\u0435\u0445\u0432\u044A\u0440\u043B\u044F\u0442\u0435 Markdown-\u0441\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435 \u0432 HTML-\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442.\n\u041A\u043E\u0434\u044A\u0442, \u043A\u043E\u0439\u0442\u043E \u0432\u0438\u0435 \u0441\u044A\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u0435, \u0441\u044A\u0449\u043E \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0432\u044A\u0440\u0448\u0438 \u0442\u043E\u0432\u0430 \u0434\u043E \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043D\u0430 \u0441\u0442\u0435\u043F\u0435\u043D.</p>\n\n<p>\u041F\u0440\u0438\u043C\u0435\u0440 \u0437\u0430 \u0443\u043F\u043E\u0442\u0440\u0435\u0431\u0430 \u043D\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0438\u044F \u043A\u043E\u0434:</p>\n\n<pre><code># \u041C\u043D\u043E\u0433\u043E \u043F\u0440\u043E\u0441\u0442\u043E\nformatter = Formatter.new \"## My Markdown\"\nputs formatter.to_html</code></pre>"
    
    (compared using ==)
    
    Diff:
    
    
    
    
    @@ -1,24 +1,21 @@
    <h1>Цялостен пример</h1>
    -<p>Тук ще демонстрираме накратко възможностите на нашия прост Markdown-преобразувател.</p>
    
    -<h2><em>Философия</em> на <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy">Markdown</a></h2>
    +<h2><em>Философия</em> на [Markdown](http://daringfireball.net/projects/markdown/syntax#philosophy)</h2>
    
    -<p>Кратък цитат относно философията на Markdown:</p>
    -<blockquote><p>Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.</p>
    +<p>Кратък цитат относно философията на Markdown:
    +> Markdown is intended to be as easy-to-read and easy-to-write as is feasible.
    +> 
    +> Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it’s been marked up with tags or formatting instructions.
    +Повече информация може да намерите на [сайта на <strong>Markdown</strong>](http://daringfireball.net/projects/markdown).</p>
    
    -<p>Readability, however, is emphasized above all else. A Markdown-formatted document should be publishable as-is, as plain text, without looking like it’s been marked up with tags or formatting instructions.</p></blockquote>
    -<p>Повече информация може да намерите на <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown">сайта на <strong>Markdown</strong></a>.</p>
    -
    <h2>Предимства</h2>
    
    <p>Създаването на съдържание във формата Markdown има множество предимства.</p>
    
    -<p>Ето някои от тях:</p>
    -<ul>
    - <li>Лесно четим в <em>суров</em> вид</li>
    - <li>Без &quot;скрити&quot; форматиращи тагове — форматирането ви никога не се чупи</li>
    - <li>След обработка може да изглежда много добре</li>
    -</ul>
    +<p>Ето някои от тях:
    +* Лесно четим в <em>суров</em> вид
    +* Без &quot;скрити&quot; форматиращи тагове — форматирането ви никога не се чупи
    +* След обработка може да изглежда много добре</p>
    
    <h2>Поддръжка в <em>Ruby</em></h2>
    
    @@ -28,6 +25,6 @@
    <p>Пример за употреба на вашия код:</p>
    
    <pre><code># Много просто
    -formatter = Formatter.new &quot;## My Markdown&quot;
    +formatter = Formatter.new "## My Markdown"
    puts formatter.to_html</code></pre>
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:660:in `expect_transformation'
   # /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:655:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (3 levels) in <top (required)>'
   # ./lib/homework/run_with_timeout.rb:5:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 0.62011 seconds
57 examples, 33 failures

Failed examples:

rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:48 # Formatter paragraphs does not render empty paragraphs
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:52 # Formatter paragraphs breaks paragraphs with block-level elements
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:72 # Formatter paragraphs escapes special entities
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:99 # Formatter headers renders tricky ones
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:109 # Formatter headers skips the malformed ones
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:159 # Formatter code blocks escapes special entities
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:163 # Formatter code blocks renders properly a longer example with tabs and Unicode
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:219 # Formatter blockquotes renders simple ones
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:223 # Formatter blockquotes renders multiline ones
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:239 # Formatter blockquotes renders multiple ones
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:255 # Formatter blockquotes renders multiline ones with multiple paragraphs
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:271 # Formatter blockquotes escapes special entities
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:277 # Formatter links renders simple links
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:281 # Formatter links renders properly Unicode ones
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:285 # Formatter links allows multiple links on a single line
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:303 # Formatter links escapes special entities in the link description
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:308 # Formatter links escapes special entities in the link URL
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:315 # Formatter lists renders simple unordered lists
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:333 # Formatter lists renders simple ordered lists
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:351 # Formatter lists renders lists with a single item
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:377 # Formatter lists does not choke on malformed lists
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:397 # Formatter lists escapes special entities in the list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:413 # Formatter lists allows links in list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:450 # Formatter bold and italic text rendering works in blockquotes
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:463 # Formatter bold and italic text rendering works in links
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:468 # Formatter bold and italic text rendering works in list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:479 # Formatter bold and italic text rendering works in links in list elements
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:495 # Formatter bold and italic text rendering does not allow parial overlapping
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:521 # Formatter special entities escapes them in code blocks
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:527 # Formatter special entities escapes them in blockquotes
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:541 # Formatter whitespace removes excess leading and trailing whitespace
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:550 # Formatter whitespace ignores leading and trailing whitespace of lines whenever possible
rspec /tmp/d20111129-16859-e9rc21/spec.rb:586 # Formatter mixed, complex input renders properly

История (1 версия и 0 коментара)

Мая обнови решението на 23.11.2011 23:31 (преди над 12 години)

+class Formatter
+ def initialize(raw)
+ @raw = raw
+ end
+
+ def to_html
+ @raw.split("\n\n").map do |p|
+ parse_line p
+ end.inject do |p1, p2|
+ p1 + "\n\n" + p2
+ end
+ end
+
+ def parse_line(text)
+ case text
+ when /^#+\s+(.*)$/u then to_header text
+ when /^ (.*)$/u then to_code text
+ else to_p text
+ end
+ end
+
+ def special(text)
+ text = text.gsub('&', '&amp;').gsub('<', '&lt;').gsub('<', '&lt;')
+ text = text.gsub("\"", '&quot;')
+ text = style(text)
+ end
+
+ def style(text)
+ if text
+ while text.match /_(.+?)_/
+ text = text.sub(/_(.+?)_/, "<em>" + $1 + "</em>")
+ end
+ while text.match /\*\*(.+?)\*\*/
+ text = text.sub(/\*\*(.+?)\*\*/, "<strong>" + $1 + "</strong>")
+ end
+ end
+ text
+ end
+
+ def to_code(text)
+ "<pre><code>" + (text.split("\n").map do |l|
+ l.gsub(" ", "")
+ end.inject do |l1, l2|
+ l1 + "\n" + l2
+ end) + "</code></pre>"
+ end
+
+ def to_p(text)
+ if not text
+ return text
+ end
+ '<p>' + special(text.strip) + '</p>'
+ end
+
+ def to_header(text)
+ case text
+ when /^#\s+(.+)$/u then '<h1>' + special($1) + '</h1>'
+ when /^##\s+(.+)$/u then '<h2>' + special($1) + '</h2>'
+ when /^###\s+(.+)$/u then '<h3>' + special($1) + '</h3>'
+ when /^####\s+(.+)$/u then '<h4>' + special($1) + '</h4>'
+ else to_p text
+ end
+ end
+
+ def to_s
+ to_html
+ end
+
+ def inspect
+ @raw
+ end
+end