Ивайло Петров

Ивайло Петров
GitHub
ivajloip
Twitter
ivajloip

Теми

 • Четвърта задача
 • Защита на проекти
 • Проекти
 • Отговори

  Качете си Ruby

  Първа задача

  RubyMonk

  Задача 2

  Относно сбирките

  Трета задача

  Пета задача

  Четвърта задача

  Задача 6

  Защита на проекти

  Тестване на вашите уеб-приложения

  Второ контролно