Решения на Шеста задача

Към задачата

62 решения

Име Точки Изпълнение
Димитър Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Тони Ризов Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 42 Коментари: 1
Михаил Стойков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 8
Мартин Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 34 Коментари: 1
Димо Станев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 1
Ивайло Петров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 1
Здравко Стойчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Пламен Стоев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0
Георги Христозов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Генади Самоковаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Михаил Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 1
Красимир Кирилов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 88 Коментари: 0
Евгени Кунев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 42 Коментари: 0
Румен Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 49 Коментари: 0
Елена Иванова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Ангел Миланов Точки: 4 (-1 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 64 Коментари: 1
Георги Събев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 3
Георги Бойваленков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 56 Коментари: 0
Ангел Лазаров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Васил Гочев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 58 Коментари: 0
Мартин Асенов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 130 Коментари: 2
Николай Беличев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 102 Коментари: 0
Веселин Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 1
Велина Ташева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 52 Коментари: 2
Николай Добромиров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 0
Николай Константинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 126 Коментари: 0
Дарина Нейчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 57 Коментари: 1
Мая Недялкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 81 Коментари: 0
Петко Борджуков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 0
Мария Гроздева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 82 Коментари: 0
Славена Василева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 4
Венета Денчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 91 Коментари: 2
Евгения Манолова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 2 Редове: 109 Коментари: 1
Нено Ганчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 76 Коментари: 1
Петър Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 133 Коментари: 0
Константин Добрев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 2 Редове: 168 Коментари: 0
Недислав Стойчев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 91 Коментари: 0
Емилиян Янков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 62 Коментари: 0
Георги Лозев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 50 Коментари: 0
Деница Генчева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Борис Русев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Деян Камбуров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 80 Коментари: 1
Виктор Карагяуров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 33 Коментари: 6
Борис Минев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 0
Ивайло Сачански Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 87 Коментари: 0
Ростислав Георгиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 45 Коментари: 0
Камен Китанов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 2 Редове: 50 Коментари: 0
Михаил Илиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 26 Коментари: 0
Ростислав Градинаров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 2 Редове: 96 Коментари: 0
Владимир Ценев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 15 Неуспешни тестове: 3 Редове: 94 Коментари: 0
Иван Арабаджиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Аксения Пенкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 51 Коментари: 1
Диляна Тодорова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 54 Коментари: 1
Александър Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 56 Коментари: 0
Христо Банчев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 16 Неуспешни тестове: 2 Редове: 83 Коментари: 2
Димитър Илиев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 18 Неуспешни тестове: 0 Редове: 123 Коментари: 0
Теодор Николов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 11 Редове: 18 Коментари: 0
Томислав Дюлгеров Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 88 Коментари: 4
Николай Стоицев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 14 Неуспешни тестове: 4 Редове: 76 Коментари: 0
Татяна Тотева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 10 Редове: 19 Коментари: 0
Мая Лекова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 17 Неуспешни тестове: 1 Редове: 43 Коментари: 2
Мария Матева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 6 Редове: 61 Коментари: 2