Димитър Димитров

Димитър Димитров
GitHub
mitio
Twitter
mitio
Сайт
http://ddimitrov.name

Теми

 • Относно сбирките
 • "Test-Driven" в Rails на първи февруари
 • Пълният spec на пета задача
 • Тестване на вашите уеб-приложения
 • Създаване на Ruby Gem-ове
 • Заключителна сбирка на курса по Ruby
 • Ще идвате ли във вторник в Кривото?
 • Програмиране за уеб с Ruby от 20-ти февруари
 • Early feedback за проектите
 • Резултати от втория тест
 • Отговори

  Dist Repos vs. RVM

  Трета задача

  Принципно в домашните

  Skeptic

  Задача 2

  Какво мислим за PDA?

  Пета задача

  Четвърта задача

  Source protection?

  Задача 6

  Компилиране на лекциите

  Задача 7?

  Запазени дати

  Второ контролно

  Защита на проекти

  относно лекцията днес

  Тестване на вашите уеб-приложения

  Въпроси по проект

  Проекти

  Повтаряне на презентационна логика

  JSON минимизация/компресия

  Резултати от втория тест

  Благодарности :)